Op naar 4 x 11

Na het jubileum en reisjaar 1997 gaat men gestaag door met de carnavalsactiviteiten. In 1998 wordt Huub Weijkamp prins carnaval. Hij is de broer van president Jos Weijkamp, en zijn proclamatie is het begin van een lidmaatschap van de Raad van Elf tot vandaag. Op dit moment is Huub lid van het bestuur, en bewaakt hij als penningmeester nauwgezet de kas van de vereniging.

Richard Frijns, onze oud president, viert in 1998 zijn 3 x 11-jarig jubileum als elveraadslid.

De gemeenten Gulpen en Wittem worden bestuurlijk samengevoegd, en er ontstaat de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem. Daarmee verandert er ook nogal wat voor de carnavalsverenigingen. Tot dan toe was het gebruikelijk dat ieder Wittems kerkdorp (in het bezit van een grote carnavalsvereniging) jaarlijks om de beurt de zogenaamde gemeenteprins leveren. Na samenvoeging met Gulpen zijn er diverse bijeenkomsten tussen de besturen van de GKGW (Gezamelijke Carnavalsverenigingen Gemeente Wittem) met vertegenwoordigingen van de carnavalsverenigingen uit de gemeente Gulpen. Het resultaat van deze gesprekken is dat het fenomeen Gemeenteprins blijft bestaan. Er wordt een nieuw roulatieschema gemaakt, en als gevolg hiervan hebben De Boemelaire de eer om de eerste Gemeenteprins van de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem te leveren.

Deze wordt geproclameerd in 1999 en luistert naar de naam Goswin Pelzer. Burgemeester Jos Som is op 30 januari van dat jaar aanwezig in de narrentempel van Wahlwiller om, samen met De Boemelaire, Goswin uit te roepen tot Prins Goswin I van De Boemelaire én van de gemeente
Gulpen-Wittem.
Math Wierts viert zijn 3 x 11-jarig jubileum en toont aan dat zijn liefde voor Wahlwiller nog lang niet weggeëbd is.
De afkorting GKGW is trouwens gehandhaafd. De letters staan nu voor Gezamelijke Carnavals-verenigingen Gulpen Wittem.

We duiken even een zestal jaren terug in de geschiedenis. Naar 1993 om precies te zijn. In dat jaar werd de Raad van Elf nogmaals uitgebreid met een viertal nieuwe leden, t.w.: Maurice Horbag,
Jos Ritzen, Jo Senden en Huub Sintzen. Zij allen hebben in 1997 het 3 x 11-jarig jubileum meegemaakt.

Laatstgenoemde was in 1996 prins Carnaval, en eerstgenoemde, Maurice Horbag, werd in het jaar 2000 uitgeroepen tot de Millenniumprins’ van De Boemelaire. Maurice is, als je er even over nadenkt de eerste en tegelijkertijd ook de laatste Millenniumprins geweest. Wat is namelijk het geval. In het jaar 2000 wordt Maurice geproclameerd tot Prins Carnaval, en is daarmee de eerste in het nieuwe millennium. Hij is echter meteen ook de laatste geweest die er solo, alleen als Prins dus, op het podium gestaan heeft. Na hem zijn er enkel nog prinsenparen uitgeroepen in Wahlwiller.

Rond de eeuwwisseling werden de carnavalszittingen van De Boemelaire onder andere ook opgeluisterd door de Wilder Spatzen. Een groepje dames uit het Wahlwillerse zong samen met het duo Limbo Express mee. Yvonne Franssen, Odile Direcks, Monique Nuy-Kohl, Jolanda Horbag, Renate Rothbauer en Arja van Steenis hebben op deze manier gezorgd voor een vrolijke muzikale noot op het podium en natuurlijk ook in de zaal.

Een grote verandering vindt in 2000 plaats als Jo Kohl als voorzitter van De Boemelaire terugtreedt. Jo, die als geen ander zijn stempel op de vereniging heeft gedrukt, blijft wel aan als medebestuurslid, maar ja, als iemand als Jo na zoveel gedreven jaren het trekken van de kar aan anderen overlaat, dan maakt dat toch wel indruk. Ruud Direcks neemt vanaf dan de voorzittershamer van Jo over.

In 2001 treden Boy en Monique Helders aan als tweede prinsenpaar van De Boemelaire. Zij zijn echter de eerste in een (hopelijk) steeds langer wordende rij prinsenparen die tot vandaag (2007) duurt. Vooral Monique heeft laten zien dat je jezelf als prinses aan de zijde van een prins niet hoeft te verstoppen (al was dat in haar geval erg gemakkelijk geweest, gezien het verschil in postuur tussen beiden). Zij wist meermaals het voortouw te nemen, en te laten zien dat ze als gangmaakster geen gek figuur sloeg. In 2000 vielen er bovendien drie jubilarissen te feliciteren. Ivo Brouwers, Pierre Knops en John Vandebergh vierden hun 2 x 11-jarig jubileum en zijn alledrie ook vandaag de dag nog van de partij.

In 2002 worden Roy Göbbels en Peggy Direcks als prinsenpaar verwelkomd. Het paar kende elkaar al een tijdje, en Roy was als echte Völser al helemaal in Wahlwiller ingeburgerd. De persoon van Peggy behoeft natuurlijk geen nadere uitleg. Naast hetgeen al genoemd is, was ze in 1990 ook nog jeugdprinses, en via haar ouders is ze natuurlijk van jongs af aan met het carnaval opgegroeid.

Vanaf 2003 treedt de Einderstraat nadrukkelijk naar voren als hofleverancier v.w.b. de prinsenparen.

Achtereenvolgens treden aan: Ralph en Wendy Heuts (2003), Marco en Sylvia Severens (2004) en Erwin en Monique Noteborn (2005).  In deze jaren is ook de nieuwe voorzitter, Ruud Direcks, actief betrokken bij het werven van en zoeken naar nieuwe prinsen(paren). Dat je niet persé in Wahlwiller geboren en getogen hoeft te zijn, wordt snel duidelijk als je het rijtje eens langsloopt. Boy en Monique Helders zijn afkomstig uit het Kerkraadse, Roy Göbbels zoals gezegd uit Vaals, Wendy Heuts is \inge Voosesjtoets, Marco en Sylvia komen uit respectievelijk Eys en Partij en Erwin en Monique uit Nyswiller en Landgraaf. Zij hadden en hebben echter één ding gemeen. Ze wonen in Wahlwiller en dragen het dorp een warm hart toe, met name op carnavalsgebied.

Dat kan ook gezegd worden van het prinsenpaar 2006: Bart en Swan-Hilde Frijns. In 1995 verhuizen ze naar Wahlwiller, Bart uit Margraten, en Swan-Hilde uit Noorbeek afkomstig. Beiden zijn ze echter hartstochtelijke carnavalsvierders, en in hun 11de Wahlwiller-jaar besluiten ze de vraag ”Wil dèr Prins en Prinses van Wilder wedde?”, met een volmondig ja te beantwoorden. Swan-Hilde, zelf vroeger dansmarieche geweest, neemt bovendien te taak op zich om eventuele Wahlwillerse talenten te begeleiden.

In 2007 hebben De Boemelaire de eer om voor de tweede maal een Gemeenteprins voor de Gemeente Gulpen-Wittem te leveren. Het toeval wil dat een aantal jaren eerder Erwin Lennarts en zijn echtgenote Patricia in Wahlwiller neerstreken. Erwin, afkomstig uit Slenaken, is carnavalsgek en muzikant tegelijk.

Hij trad toe tot de elveraad van De Boemelaire, maar de vele uitrukken van de elveraad bleken niet gecombineerd te kunnen worden met zijn optredens voor Limbo-Express, een duo waarvan hij de ene en Huub Heijnens de andere helft vormt. Zijn lidmaatschap van de Raad van Elf was dus van korte duur, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zijn grote wens was het om ooit nog eens Prins Carnaval te worden, en in 2007 kwam zijn droom uit. Hij werd uitgeroepen tot Gemeenteprins Erwin II, en samen met Patricia vormt hij het zevende prinsenpaar op rij, en het achtste in totaal.

Kenmerkend voor De Boemelaire is dat ook in de laatste jaren blijkt, dat veel leden bij de club blijven hangen om het maar een beetje oneerbiedig te zeggen. Maar zo is het niet bedoeld. In 2003 viert Pierre Moors zijn 2 x 11-jarig jubileum. Hij is dan nog steeds secretaris en manusje van alles binnen de vereniging. Voorzitter Ruud Direcks en President Jos Weijkamp vieren hun 2 x 11-jarig lidmaatschap twee jaar later. Verder tellen we momenteel een groot aantal mensen die minimaal elf jaar erop hebben zitten of daarnaar op weg zijn. Dan Vluggen is in 2003, na een aantal jaren van afwezigheid, weer teruggekeerd als elveraadslid, en maakt momenteel zelfs deel uit van het bestuur. Maar liefst vijf van de laatste zeven geproclameerde prinsen zijn inmiddels leden van de Raad van Elf.  Het geeft aan dat de leden van onze vereniging het er naar hun zin hebben. Hopelijk blijft dit zo, en zullen ook in de toekomst genoeg nieuwe leden de weg naar De Boemelaire weten te vinden.

Eerste gemeenteprins Gulpen-Wittem

Millenniumprins

De ”Einderstraat-Galerij”