Jeugd Carnaval

De kinderschoenen van de jeugdcarnaval

Ruim dertig jaar geleden werd er door André Mertens voor het eerst een carnavalsmiddag georganiseerd voor de jeugd van Wahlwiller.

Het kleedlokaal van de plaatselijke voetbalvereniging werd omgetoverd tot feestlokaal met muziek via de bandrecorder. Ook zorgde André voor limonade en chips, dit alles met hulp van Toos Spaubeek. De grote Raad van Elf kwam langs om met de kinderen te hossen en polonaise te lopen. Jo Kohl van de Raad van Elf vond het een leuk initiatief en besloot om na de carnaval, samen met Toos Spaubeek, mensen van Wahlwiller te benaderen om de jeugdcarnaval op te richten.

En zie, het eerste jeugdcomité werd gevormd: Toos en Jo Spaubeek, José Kohl, Peter Valkenburg, Joop Counotte en Harry Henskens.
Het was een hele klus om in ons kleine dorpje, zonder eigen financiële middelen, een jeugd-Raad van Elf bij elkaar te krijgen, ze te kleden, compleet met cape, steek, en huisorde.

Natuurlijk moest er ook een Prins, Bloemenkoningin en Nar komen (“als je start moet je het goed doen”, waren de woorden van Joop Counotte).

Eerst moest een beroep gedaan worden op de kas van de “grote carnaval”. Zij vonden al gauw dat het jeugdcomité wel erg veel in één keer wilde. Toch kwam er na enige tijd groen licht en konden we beginnen met aankoop van mooi blauw fluweel en als bies dons. Dit werd met hulp van de moeder van Jo Kohl tot mooie capes verwerkt, tot groot verdriet van José die na al die avonden met enkele dames achter de naaimachines het hele huis vol miem ( dons ) had.

De ordes werden gemaakt door een kunstenares uit Baneheide die wel eens emailleerde. Het werden mooie rode geëmailleerde huisordes compleet met tekst. Tevens maakte zij de ordes voor uitgifte op jeugdzittingen. Voor de eerste nar, Jos Ritzen, werd door Mary Valkenburg een mooi narrenpak gemaakt. Joop Counotte had zo zijn eigen ideeën over de scepters voor Prins en Bloemenkoningin, dus die werden door hem ontworpen en van messing gemaakt. Ze worden tot op de dag van vandaag nog gebruikt!

De garage en woonkamer van huize Counotte werd vele jaren (mis)bruikt om de prinsenwagen in elkaar te timmeren en te lassen met veel “flag”ijzer (bij Joop stond veiligheid op de eerste plaats). Tevens werden er vele duizenden rozen van crêpepapier gebonden.

Prins Hans I en Bloemenkoningin Marlou vormden het eerste jeugdprinsenpaar van Wahlwiller. De familie Severijns uit de Beeklaan was apetrots op hun zoon Hans als eerste jeugdprins van Wahlwiller. Bij een Prins hoort natuurlijk ook een “Prinseneten” en dat werd gegeven en verzorgd in de woonkamer van Mieneke Thewissen (toenmalige frituur).

Voor de Wilder “meadjes” werd een dansgroep opgericht o.l.v. Silvia Frijns, de meadjes konden in die tijd nog niet in een Raad van Elf plaats nemen. Dit is nu wel anders (ook hier heeft de emancipatie toegeslagen). Na het eerste jaar werdhet comité uitgebreid met Nelly Henskens, die zich toch al met van alles bemoeide. De al eerder genoemde Lolly-Pops, een komische mannengroep, was ook een idee uit haar koker. Tien jaar lang vormden zij een groot succes, niet alleen in ons dorp maar ook daarbuiten. Je zou natuurlijk kunnen blijven schrijven over leuke anekdotes en dat zijn er nogal wat. Deze verhalen bewaren wij echter nog even tot volgend jaar (2009) want dan viert onze jeugdafdeling haar eigen jubileumfeest. In dat jaar bestaan zij 3×11 jaar. Onze opzet nu is om een korte indruk te geven van het prille begin.

Het feit ligt er dat met veel inzet en werk het fundament is gelegd voor wat nu nog steeds een geweldige jeugdafdeling is en hopelijk nog  tot in lengte van jaren zal blijven.                                                                                                                                      

ALAAF!
Het eerste jeugdcomité, Nelly Henskens

De jeugdelveraad 1978