Introductie

Introductie

In 2008 is het 44 jaar geleden dat in Wahlwiller carnavalsvereniging De Boemelaire werd opgericht. Dit betekent, dat we met onze vereniging in een jubileumjaar zijn aangekomen. Immers, het getal 11 heeft in carnavalistische kringen een speciale betekenis. Vier maal elf jaar bestaan houdt in dat er even stilgestaan wordt bij de jaren die achter ons liggen. We kijken als het ware even om naar bijna een halve eeuw historie. Het klinkt indrukwekkend, een halve eeuw, maar als we in onze herinnering gaan graven, dan lijkt het alsof sommige gebeurtenissen nog niet zo lang geleden hebben plaatsgevonden. Veel van wat er zich heeft afgespeeld, blijkt een vaste plek in ons geheugen te hebben ingenomen. 
Veel is ook bijna direct ”oproepbaar”. Dat is gebleken tijdens de gesprekken die er gevoerd zijn met de (mede)oprichters van
De Boemelaire.  Eenmaal op de ”vertelstoel” gezeten, kwamen de betrokkenen al snel met verhalen die ook nu nog de nodige emoties oproepen. Soms hilarisch, soms verwondering opwekkend, en vaak ook indrukwekkend door alle moeilijkheden die overwonnen moesten worden om een bepaald doel te bereiken.

Uit alle verhalen blijkt echter dat men altijd voor ogen heeft gehad om de inwoners  van Wahlwiller op carnavalsgebied het nodige vertier te bieden. In dit jubileumboekje willen we al terugblikkend een en ander de revue laten passeren. We hebben geprobeerd om het geheel luchting te houden, en er een leesbaar geheel van te maken. Foto’s uit met name de beginperiode, de tijd die het verst van het heden verwijderd ligt, maar ook materiaal van recentere datum, zullen hopelijk het geheugen van de lezer opfrissen. Wellicht dat bij het doorlezen van de tekst en bij het bekijken van de foto’s de nodige herinneringen (weer) komen bovendrijven. We wensen iedereen die dit boekje in handen krijgt in ieder geval veel lees- en kijkplezier toe.

Rest ons aan het eind van dit voorwoord nog om iedereen te bedanken die ons voorzien heeft van tekst- en fotomateriaal. 
Ook willen wij nog een woord van dank richten aan iedereen die ons financieel gesteund heeft om dit boekje te kunnen realiseren. Onze grootste dank gaat echter uit naar diegenen die ons in staat stellen om al 44 jaar lang carnaval in Wahlwiller te kunnen vieren, en dat zijn de inwoners van ons dorp. Zonder hun belangstelling en ondersteuning was het nooit mogelijk geweest om dit jubileum te halen. We hopen dat deze onderlinge band ook in de toekomst mag blijven bestaan.

CV De Boemelaire