Het ontstaan van De Boemelaire

De jaren vijftig gingen voorbij en maakten plaats voor de in menig opzicht roeriger jaren zestig. Ook op carnavalistisch gebied begon er in het dorp wat te veranderen. De jeugd liet, zoals vrijwel overal, meer van zich horen. Jongeren gingen samen op stap, en er vormden zich hechte vriendschappen.
Fred Baenen, Albert Frijns, André en Giel Mertens, Hub Pelzer, Jac Thewissen en Huub Vandeberg waren in die tijd onafscheidelijk. Men ging uit, en daarbij trok men ook wel eens naar de omliggende dorpen. Het kan zijn dat de toenmalige jongelui tijdens een van die stapavonden het idee kregen om het carnaval in Wahlwiller wat nieuw leven  in te blazen. In de omgeving van het dorp werd natuurlijk ook carnaval gevierd, en wellicht dat er daar ideeën opgedaan werden. Hoe dan ook, het feit ligt er dat ze op een gegeven moment in 1964 besloten om een carnavalsoptocht voor het dorp te organiseren. Tevens vonden ze dat er een raad van elf in het leven geroepen moest worden om een en ander in goede banen te leiden. Samen met een aantal goede vrienden werden de schouders onder ”het project” gezet. De Boemelaire waren geboren.

De oprichters, gefotografeerd in Nijswiller in café Maassen (niet bepaald een groepje waar je zondermeer een tweedehands auto van zou willen kopen