Een korte terugblik op wat vooraf ging

Wanneer we in het verleden gaan duiken, en – om het met een groot woord te zeggen – ”enig historisch veldwerk” verrichten, dan valt ons op dat Wahlwiller een behoorlijk lange traditie kent op het gebied van carnaval.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw (toen er van De Boemelaire als vereniging dus nog helemaal geen sprake was) werd er in het dorp al carnaval gevierd. Er was “inge groeëte en inge klenge carnaval i gen durre’”, zo herinnert Fred Baenen zich. Dat houdt in dat er dus groepjes mensen waren die zich min of meer georganiseerd met het carnaval van die tijd bezig hielden. De namen van die carnavalisten van het eerste uur staan in het geheugen van veel Wahlwillernaren gegrift. We horen verhalen over o.a. Paul Thewissen, Daniël Schwanen (die trouwens ook mede aan de wieg heeft gestaan van de Luikse Markt Feesten), Huub Savelberg, Juul Badenberg en Math Jaspers.

In 1957 was Jef Horbach, die toen in Wahlwiller woonde, Prins Carnaval van dat jaar, terwijl Fred Baenen in datzelfde jaar als jeugdprins door het leven ging. Jef Waghemans was in die tijd voorzitter van het groepje mensen dat zich bezighield met de organisatie van het jeugdcarnaval. Jammer genoeg was het in 1958, alle inspanningen van velen ten spijt, alweer afgelopen. Door allerlei oorzaken bleek het niet mogelijk om van carnaval gedurende een langere periode een jaarlijks terugkerend evenement te maken.

Er werden weliswaar prinsen geproclameerd, maar er zat geen georganiseerde vereniging omheen. Zo was er o.a. geen raad van elf. Paul Thewissen, Joep Vandebergh, Leo van Loo en Joep Schwartz waren enkele van de in die jaren geproclameerde prinsen.

Het carnaval in die tijd speelde zich voornamelijk af in café Het Palet. Carnaval in de jaren vijftig in Wahlwiller was dan ook voornamelijk café-carnaval. Een gemoedelijke tijd, waarin het leven vaak een paar versnellingen lager geschakeld stond dan heden ten dage.

Een tijd ook waaraan met veel plezier wordt teruggedacht. Prins Carnaval werd in café Het Palet geproclameerd. Er werd een programma in elkaar gezet en men amuseerde zich. Via de familie Van der Heijden werd een vrachtauto type Opel Blitz georganiseerd, en men trok met Prins Carnaval daarop door het dorp. Zo creëerde men de eerste optochten. Sommigen wisten allerlei zaken te verzinnen om de hilariteit nog wat te vergroten. Er werden ontvoeringen en overvallen in scène gezet. Men deinsde er zelfs niet voor terug om per auto in Gulpen een vat bier te ontvreemden. Zaken die nu, als er eens aan teruggedacht wordt, misschien nog een glimlach veroorzaken, maar die toen voor de nodige spanning en ophef zorgden. De al eerder genoemde Daniël Schwanen, Juul Badenberg en Marcel (Cel) van der Heijden zijn vaak terugkerende namen bij dit soort verhalen. Samen met de andere genoemden mogen zij tot de animatoren van het Wahlwillerse carnaval van die tijd gerekend worden. Zij zijn het immers geweest die De Boemelaire voorgingen, en die de jeugd van die tijd tot voorbeeld dienden.

Jeugdprins 1957

Fred Baenen

Optocht uit de jaren 50, met o.a.

Math Jaspers op de wagen