De Tent

Zoals reeds eerder vermeld, veranderden De Boemelaire in die jaren van locatie. De plek aan de camping van Jan Waghemans werd in 1976 ingeruild voor de plaats waar nu de Wilder-Tref is gevestigd. De tent bleef echter bestaan. In de loop van de tijd werd de tent door verschillende bedrijven geleverd. Het opbouwen en inrichten ervan nam nogal wat tijd en werk in beslag. De leden hadden het er echter graag voor over. Aan het feit dat Wahlwiller niet beschikte over een geschikte (feest)zaal kon nu eenmaal niets veranderd worden. Het samen opbouwen, inrichten en versieren van de tent, alsmede het zorgdragen voor toiletwagens, het regelen van drank, en het na de festiviteiten weer afbreken en opruimen droeg ook bij aan de onderlinge saamhorigheid. Bijna altijd was de voltallige elveraad, aangevuld met de nodige vrijwilligers, present om de klussen te klaren. Hans Joha werd als eerste op de nieuwe plek tot Prins Carnaval geproclameerd. De Boemelaire bleven de plek trouw tot en met de proclamatie van Pierre Moors in 1981. In dat jaar werd voor de derde keer verkast.  Ook nu weer om praktische redenen. Er was gewoonweg plaatsgebrek. Er moest een alternatief gezocht worden, en dat werd gevonden op de parkeerplaats achter de kerk. In 1982 werd Jo Joha er tot Prins Carnaval geproclameerd (de oplettende lezer zal gemerkt hebben dat de drie gebroeders Joha elk op een andere plek in het dorp geproclameerd werden).De Boemelaire zouden tot en met 1985 op de plek achter de kerk blijven, maar daarover later meer.

Sfeerimpressie uit de tent