1986

Het jaar 1986 mag gerust als een bijzonder jaar gezien worden. Het was het jaar waarin de vereniging definitief vaarwel zei tegen de feesttent. Financieel gezien was het voor een kleine vereniging bijna niet meer op te brengen om ieder jaar een grote feesttent te plaatsen, die bovendien ook nog eens helemaal aangekleed moest worden. De kosten voor het plaatsen, verwarmen, versieren van de tent, het verzorgen van eet- en drinkbuffetten, alsmede de zorg voor toiletwagens en de afvoer van overtollig water rezen de pan uit. Bovendien waren er dan nog de al eerder genoemde weersomstandigheden die roet in het eten gooiden. Het was echter niet zo gemakkelijk om meteen met een alternatief te komen. De beide café’s die het dorp telde, waren duidelijk te klein. De enige plek die in aanmerking kwam was de gymzaal van de basisschool. Gesprekken met de schoolleiding (Ryckel Groenveld) leverden het gewenste resultaat op. De Boemelaire hadden een nieuw onderkomen. Met wat passen en meten bleek de ruimte heel goed te voldoen aan onze wensen. Een groot deel van de werkzaamheden bleef echter hetzelfde. Er hoefde weliswaar geen tent meer opgezet te worden, maar voordat je een gymzaal tot narrentempel hebt getransformeerd, moet er toch het nodige gebeuren. Maar ook nu bleek de saamhorigheid groot. Vanaf het begin stak iedereen ook hier de helpende hand toe, en hoefde er bijna nooit tevergeefs op iemand een beroep gedaan te worden. Zo kon het dus gebeuren dat Jos Weijkamp in 1985 de laatste in de feesttent geproclameerde Prins Carnaval van Wahlwiller was, en men in 1986 voor het eerst naar de gymzaal trok.

Het jaar 1986 was ook op een ander gebied een belangrijk jaar. Het 2 x 11-jarig jubileum werd gevierd. Ivo Brouwers werd uitgroepen tot jubileumprins, en was daarmee de eerste prins die in de gymzaal werd geproclameerd. Het jubileum, het tweede in de geschiedenis van de vereniging, werd gepast gevierd.
President Richard Frijns werd in dat jaar van een nieuwe scepter voorzien. De scepter, die overigens ook vandaag nog in gebruik is, werd gemaakt door Joep Counotte uit Wahlwiller. Hij had voorheen ook al de prinsscepter gemaakt en was op carnavalsgebied heel actief. Zo heeft hij mede aan de wieg gestaan van de jeugdafdeling van De Boemelaire, en was hij jarenlang een gewaardeerd lid van de in de jaren 80 immens populaire formatie De Lollypops. Menige proclamatiezitting werd door deze enthousiaste groep Wahlwillernaren opgeluisterd, en we herinneren ons nog vele heuglijke optredens.

Naast een nieuwe scepter werd de vereniging ook verrijkt met een vaandel. Het eerste dat de vereniging in bezit had. Het vaandel wordt vooral gebruikt bij eigen activiteiten (zittingen, prinsenbal, e.d.), maar gaat ook mee naar officiële gelegenheden buiten het dorp, zoals bijvoorbeeld de installatie van de Gemeenteprins in Gulpen (voorheen, ten tijde van de de gemeente Wittem, in Mechelen).
Het vaandel wordt gedragen door Ivo Brouwers, degene die – zoals gezegd – in 1986, het jaar van ingebruikname, jubileumprins van De Boemelaire was. Het is vervaardigd door de zusters van het Arnold Jansen klooster aan de Capucijnenweg in Wahlwiller.

De Raad van Elf bestond in 1986 uit Jo Kohl (voorzitter), Pierre Moors (secretaris), Huub Pelzer (penningmeester), Richard Frijns (president), de bestuursleden Jan Mertens, Jan Savelberg, en John Vandebergh, en de elveraadsleden Fred Baenen, Ivo Brouwers, Ruud Direcks, Albert Frijns, Pierre Knops, Jos Savelberg, Dan Vluggen, Jos Weijkamp en Math Wierts.